Disclaimer


De website https://www.karpervisvakanties.nl bevat soms verwijzingen naar links die buiten dit domein vallen en deze links zijn geen deel of delen van karpervisvakanties.nl. Het feit dat deze link(s) op onze site zijn opgenomen, betekent op geen enkele wijze dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die op die site(s) is opgenomen, noch voor het gebruik van die sites.Voor de inhoud van de site(s) waarnaar verwezen wordt, zijn uitsluitend de betreffende beheerders verantwoordelijk.

Karpervisvakanties.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren informatie.

De lay out en de inhoud van de website: www.karpervisvakanties.nl wordt beschermd door de Internationale Kopieerrechten Wet. Niets van de website: www.karpervisvakanties.nl mag op enige wijze worden vermenigvuldigd, gemanipuleerd, gedistribueerd en/of gepubliceerd worden. Tenzij men tot een overeenkomst is gekomen met de site beheerder van karpervisvakanties.nl. Ongeautoriseerde reproductie of verspreiding van teksten, foto's, afbeeldingen of lay out, kan leiden tot civiel- of strafrechtelijk vervolging. Artikel 16/17 auteurswet 1912.

Karpervisvakanties.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Aan de informatie op https://www.karpervisvakanties.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het is bezoeker(s) van deze website niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van deze website, de website te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

Bij het maken van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist is. Karpervisvakanties.nl is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Karpervisvakanties.nl behoud zich te allen tijde het recht voor om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Raadpleeg met enige regelmaat deze disclaimer.

Groningen 2002-2012-2015-2016-2017 Copyright: Karpervisvakanties.nl e-mail: info@karpervisvakanties.nl.

Use of text, images, layout or format of these pages, without the written permission of the copyright holder is strictly prohibited.

Unauthorized reproduction or distribution may result in a civil and criminal penalty, and will be prosecuted to the maximum extended possible under the law. Any dispute will be handled by a court and or judge in The Netherlands. Karpervisvakanties.nl is not responsible for the information published on the domain https://www.karpervisvakanties.nl/. All rights reserved.

Groningen 2002 -2017 (The Netherlands) Copyright: Karpervisvakanties.nl 2002-2017/2018/2019/2020

e-mail: info@karpervisvakanties.nl

Â